Czujki Dymu i Ciepła

Bezprzewodowe czujki dymu i ciepła mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest automatyczna detekcja pożaru. Dla pomieszczeń o wysokim poziomie zapylenia istnieje możliwość zainstalowania czujników dymu w wersji pyłoodpornej. Lokalizacja pozostaje chroniona całą dobę.

Czujki zasilane są akumulatorami, są łatwe w obsłudze, a ich uruchomienie trwa kilka minut. Dla pomieszczeń o wysokim poziomie zapylenia istnieje możliwość dostawy czujek w wersji pyłoodpornej. Jednostki są bardzo ciche, a połączenie ich w sieć WES+ daje możliwość uruchomienia sygnalizacji o pożarze.

Czujki wyposażone są w system antykradzieżowy informujący o potencjalnej kradzieży lub niekontrolowanym usunięciu z miejsca zainstalowania. Mobilność zapewnia łatwy sposób przenoszenia jednostki w różne miejsca w miarę rozwoju etapów budowy. Wszystkie jednostki wysyłają i odbierają sygnały radiowe zapewniając maksymalną stabilność zasięgu sieci. Czujki włączone do systemu WES+ będą działać jako wczesne ostrzeganie o zagrożeniu pożarowym dla pracowników w ciągu dnia roboczego jak również poza godzinami pracy. Korzystając ze stacji bazowej wyposażonej w moduł GSM, masz pewność, że odpowiedni personel otrzyma komunikaty o alarmach i zdarzeniach. Urządzenia przeznaczone są do użytku wewnętrznego. Aktywne urządzenie miga dodatkowo czerwoną diodą przez 30 minut od momentu aktywacji, co również pozwala na identyfikację urządzenia, które wykryło alarm.

Czujka Ciepła

Czujki Ciepła automatycznie przechodzą w stan alarmowania, gdy temperatura przekracza dopuszczalny poziom. Czujki Ciepła nie są wyposażone w urządzenia sygnalizacyjne lecz komunikują się z Ostrzegaczami Pożarowymi oraz Stacją Bazową, które to generują alarm dźwiękowy. Jeżeli Czujka Ciepła była źródłem alarmu, czerwona dioda LED będzie świecić się przez 30 minut (lub do momentu zresetowania urządzenia).
Czujki Ciepła należy montować do powierzchni sufitu. W przypadku nieprzestrzegania wytycznych w zakresie utrzymania i konserwacji, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż urządzenie nie będzie działać poprawnie, włącznie z możliwością wzbudzania fałszywych alarmów.

Czujka dymu

W przypadku wykrycia dymu Czujki Dymu wzbudzają alarm za pośrednictwem Ostrzegaczy Pożarowych oraz Stacji Bazowej.
Jeżeli Czujka Dymu była źródłem alarmu, czerwona dioda LED będzie świecić się przez 30 minut (lub do momentu zresetowania urządzenia). Czujki Dymu należy montować do powierzchni sufitu. W przypadku nieprzestrzegania wytycznych w zakresie utrzymania i konserwacji, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż urządzenie nie będzie działać poprawnie, włącznie z możliwością wzbudzania fałszywych alarmów.