Wszystkie elementy systemu WES 3 są połączone radiowo,...

Wszystkie elementy Systemu WES 3 są połączone radiowo, tworząc sieć. W przypadku uszkodzenia którejkolwiek jednostki w pożarze, system działa nieprzerwanie.