Moduł Wejść/Wyjść

Interfejs WES 3 umożliwia podłączenie kablowe  urządzeń WES 3 do elementów/systemów zewnętrznych. Jako moduł wejść/wyjść pozwala to na realizację prostych scenariuszy obejmujących swoim zakresem np. windy, systemy kontroli dostępu, systemy powiadamiania itp.