OGÓLNOPOLSKIE DNI ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 2022

12 -13 października 2022

IX edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego

– Schrack Seconet i Partnerzy.

 

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, firma Schrack Seconet Polska we współpracy z Partnerami projektu: Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, które odbędą się w dniach: 12 – 13 października 2022, informuje o rozpoczęciu procesu rejestracyjnego.

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z nowym, atrakcyjnym programem imprezy, której celem jest przekazanie uczestnikom rynku budowlanego oraz systemów bezpieczeństwa − ważnych treści merytorycznych z zakresu zmian w prawie, kierunków rozwoju branży, najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.