WYTYCZNE EUROPEJSKIE – CFPA26: 2010 F – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKACH TYMCZASOWYCH NA TERENACH BUDOWY

Pomieszczenia w budynkach tymczasowych, w których przebywają ludzie w sposób inny niż okazjonalny, oddzielone zamkniętymi drzwiami, zlokalizowane w sposób, który wymusza przejście przez korytarz lub inne pomieszczenie, aby dotrzeć do drogi ewakuacji, powinny być wyposażone w urządzenia alarmowe automatycznie wyzwalane przez czujnik dymu zlokalizowany na korytarzu.

Toalety powinny być wyposażone w urządzenia alarmu ewakuacyjnego, pełniące również funkcję alarmu pożarowego w pomieszczeniu (4. Wymagania ochrony przeciwpożarowej, 4.7. Alarm ewakuacyjny).