DOBROWOLNY PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK DLA DYREKTYWY 92/57/EEC

■ Zlokalizowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych razem z gaśnicami w miejscach zagrożenia oraz na drogach komunikacyjnych, jak również szkolenie pracowników w zakresie ich wykorzystania.

■ Środki awaryjne, w tym pierwsza pomoc: zlokalizowane systemy szybkiej identyfikacji zdarzeń awaryjnych oraz komunikacji z drużyną alarmową (4.1.3. Przygotowanie do prac budowlanych).