Rozmieszczenie ostrzegaczy pożarowych następuje...

Rozmieszczenie Ostrzegaczy Pożarowych następuje na podstawie uzgodnionego planu zabezpieczenia pożarowego. Elementy zwykle instalowane są na każdej klatce schodowej,  przy szybie windowym lub na drogach ewakuacyjnych. System WES 3 może być elastycznie rozbudowywany w miarę postępu prac budowlanych.