Po zakończeniu budowy elementy systemu WES 3 mogą być łatwo użyte ponownie na kolejnej budowie.

Po zakończeniu budowy elementy Systemu WES 3 mogą być łatwo użyte ponownie na kolejnej budowie.