Elementy WES 3 mogą zostać zainstalowane...

Elementy Systemu WES 3 mogą zostać zainstalowane na terenie budowy w chwili, gdy pojawią się pierwsze kontenery zaplecza budowy lub gdy budynek „wychodzi z ziemi”. Szybka instalacja pozwala w ciągu kilkudziesięciu minut na zapewnienie bezpieczeństwa budowie i jej pracownikom.