Moduł Wejść/Wyjść

Interfejs WES+ umożliwia podłączenie twardodrutowe urządzeń WES+ do elementów/systemów zewnętrznych. Jako moduł wejść/wyjść pozwala to na realizację prostych scenariuszy obejmujących swoim zakresem np. windy, systemy kontroli dostępu, systemy powiadamiania itp.