GardaTech Sp. z o.o. - chroni obiekty systemem WES+

GardaTech wspiera rozwój systemu WES poprzez dodatkowe opracowywanie koncepcji zabezpieczeń istniejących obiektów z zastosowaniem systemu WES jako tymczasowej ochrony przeciwpożarowej na czas remontów lub modernizacji. WES+ budzi ogromne zainteresowanie i odpowiada na potrzeby związane z ochroną obiektu na czas odłączenia części obiektu od stałej ochrony przeciwpożarowej.

Firma GardaTech sp. z o.o. specjalizuje się w ochronie przeciwpożarowej realizowanej na każdym etapie istnienia obiektu  – od projektu, przez budowę, aż do zapewnienia ciągłego bezpiecznego funkcjonowania. GardaTech opracowuje dokumentację niezbędną na każdym etapie , projekty urządzeń i instalacji ppoż, symulacji CFD, a także dostawy wraz z montażem instalacji.

Zespół firmy GardaTech to m.in. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz specjaliści ochrony przeciwpożarowej. Lokalizacja w centrum Polski zapewnia łatwy dostęp do wszystkich regionów kraju.

Potrzebujesz tymczasowego zabezpieczenia swojego obiektu? Zgłoś się po WES+ bądź przeprowadź audyt z GardaTech.pl