Za pomocą stacji bazowej możliwa jest lokalizacja elementu...

Za pomocą Stacji Bazowej możliwa jest lokalizacja elementu, z którego pochodzi alarm pożarowy. System WES+ umożliwia również definiowanie komunikatów alarmowych, a za pośrednictwem aplikacji WES+ pozwala w szybki sposób można wygenerować raport podsumowujący zaistniałe zdarzenie.