Wszystkie elementy systemu WES+ są połączone radiowo,...

Wszystkie elementy Systemu WES+ są połączone radiowo, tworząc sieć. W przypadku uszkodzenia którejkolwiek jednostki w pożarze, system działa nieprzerwanie.